Walne Zgromadzenie członków koła

W dniu 22-04-2017 , w siedzibie ZO PZŁ w Szczecinie odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego koła. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach:

 

1. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu koła z działalności w sezonie 2016/2017 .

2. Zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej koła .

3. Udzielenia absolutorium członkom zarządu koła .

4. Wyboru łowczego koła którym został kol. Artur Branicki .

5. Wyboru członka komisji rewizyjnej którym został kol. Adam Goryniak .

6. Zatwierdzenia : 

- zasad wydawania "upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego" dla członków koła oraz    zaproszonych gości ,

- zasad wykonywania i organizacji polowań indywidualnych i zbiorowych ,

- zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny ,

- zasad wykonywania i rozliczania prac społecznych .

Aktualne zasady znajdują się w zakładce Uchwały WZ .

7. Zatwierdzenia :

- wniosków do realizacji na sezon łowiecki 2017/2018 , w tym nowego podziału obw. 256,

- wniosków dotyczących obowiązkowych świadczeń członków KŁ Szarak na rzecz PZŁ i koła.

 

Wnioski znajdują się w zakładce Uchwały WZ.

 

16 maja 2017

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@szarakszczecin.pl