Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie .


Zarząd Koła Łowieckiego „Szarak” Szczecin uprzejmie zawiadamia, że w związku z podjęciem  Uchwały Zarządu nr 6-18/19 o podaniu się do dymisji, zwołuje na dzień 27.10.2018r. o godzinie 09.00 w Świetlicy w Rosinach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku braku kworum do przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następne posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków koła odbędzie się w dniu 27.10.2018r. o godz. 09.30 w miejscu jak powyżej.

PORZĄDEK OBRAD

1.       Otwarcie zebrania /Prezes Koła/

2.       Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3.       Wybór komisji skrutacyjnej

4.       Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z postępowania kontrolnego dotyczącego wniosku członków zarządu mającego na celu wyjaśnienie okoliczności podjęcia decyzji o „mulczowaniu” łąk w obwodzie 114  

5.       Wybór Prezesa i Zarządu Koła

6.       Wolne Wnioski

7.       Podsumowanie oraz zakończenie obrad

 

Uzasadnienie:

Na zebraniu zarządu w dniu 04.09.2018r. zarząd Koła łowieckiego „Szarak” Szczecin podjął Uchwałę nr 6-18-19 o podaniu się do dymisji.  Wobec powyższego zgodnie z §56 Statutu PZŁ postanowił jak powyżej.

 

21 października 2018

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@szarakszczecin.pl