Składki członkowskie 

 

Zarząd koła informuje iż wysokość składek członkowskich PZŁ na sezon 2017/2018 wynosi :

 

- normalna - 387 zł. , w tym 30 zł za nową legitymację PZŁ .

- ulgowa - 227 zł. , w tym 30 zł za nową legitymację PZŁ.

 

Uprawnienia do stawek ulgowych posiadają seniorzy , którzy w roku 2017 ukończyli lub ukończą 70 rok życia , oraz młodzież ucząca się / nie pracująca zawodowo / , która w samym roku nie przekroczy granicy wieku 25 lat .

Składkę należy opłacić przelewem na rachunek bankowy koła w terminie do 30-11-2017 r..

 

22 października 2017

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@szarakszczecin.pl