Walne Zgromadzenie 


W dniu 14-04-2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła .

 

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej  za poprzedni rok łowiecki , udzielono absolutorium Zarządowi Koła .

 

W związku ze zmianami ustawy "Prawo łowieckie" Walne Zgromadzenie wybrało delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów . Delegatami zostali koledzy : Andrzej Nowak , Tomasz Piotrowski i Marek Woś . 

 

 

 

10 maja 2018

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@szarakszczecin.pl